ПРОЗРАЧНОСТ ВЪВ ВСИЧКО - ОТ ОПАКОВАНЕТО ДО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО

Целият процес на производство и дистрибуция на „Планисфера“ е замислен, за да сведе до минимум отрицателния ефект върху околната среда. Благодарение на използването на възобновяеми и удостоверени енергийни източници, на 100% преработваеми материали и на доставянето чрез електрически транспортни средства, „Планисфера“ е първата в света вода с нулев отрицателен ефект върху околната среда.

МАЛКА ВРЕДА ЗА ОКОЛОНАТА СРЕДА,
ГОЛЯМА ПОЛЗА ЗА ЗДРАВЕТО

Водата и здравето са неразривно свързани помежду си. Поради това „Планисфера“ има за цел да допринесе за разпространението на нов модел на производство и дистрибуция – локализирана, самостоятелна и достъпна, която е в състояние да предложи вода с най-високо качество посредством по-добра и екологично съобразена с нашата планета система.

възобновяеми енергийни
източници

вода на 0 км
разстояние

100% преработваеми
опаковки

доставка с електрически
транспортни средства

"ППЛАНИСФЕРА" Я ИМА И В ULULE.

Участвай с нас в промяната, като се присъединиш към кампанията за споделено финансиране.