Първата вода на 0 км разстояние.

Защо да пренасяте водата с километри, щом тя пристига в града по естествен начин чрез почвените слоеве, подпочвените реки и извори? Иновативната платформа „Алианте“ ни позволява да добием вода с най-високо качество директно от подпочвените слоеве или от водоснабдителната мрежа, която използва тези ресурси.

СЕДАЛИЩЕ В

МИЛНО

НЕЗАМЪРСЕН

ИЗВОР В ЦЕНТЪРА

НА МИЛАНО.

В Милано се намира първото седалище на „Планисфера“ и нейната платформа „Алианте“ е във всяко отношение градски извор на най-чиста вода, проектиран за лесно инсталиране във всеки град. По този начин във всяка част на света ще е възможно да пиете вода с най-високо качество на 0 км разстояние от вас. Като същевременно допринасяте значително за намаляването на отрицателните ефекти върху околната среда, причинени от моделите на производство и разпространение, които вече са непоносими за планетата.

"ППЛАНИСФЕРА" Я ИМА И В ULULE.

Участвай с нас в промяната, като се присъединиш към кампанията за споделено финансиране.