ТЕХНОЛОГИЯТА НИКОГА НЕ Е БИЛА ТАКА ЕСТЕСТВЕНА.

Човекът и водата са свързани в неразривна изначална връзка – водата е извор на живот и има основна роля за оцеляването на човека и природата. В днешни дни самият човек излага на риск естествената чистота на водата и цялата екосистема заради нарастващото глобално замърсяване. Природата обаче е създала процес за филтриране на водата, който „Планисфера“ е успяла да пресъздаде чрез развиването на технология, която може да възвърне първоначалната чистота на водата.

ПЪРВАТА ВОДА, ВДЪХНОВЕНА ОТ ПРИРОДАТА

Благодарение на техния опит, придобит при ръководенето на инсталации за пречистване и разпределение на вода в Западна Африка и Източна Европа, съдружниците основатели Ливио Визентин и Лоренцо Конти са разработили нов модел за производство и дистрибуция на питейна вода, който може да гарантира най-високо качество при нулев отрицателен ефект върху околната среда.

Лоренцо

Конти

в качеството си на Съдружник основател и администратор ръководи повече от двадесет години консултантски компании в сферата на подобряването и пречистването на водата и дистрибуция на пречистена вода.

Ливио

Визентин

В качеството си на Съдружник основател и администратор ръководи повече от двадесет години консултантски компании в сферата на подобряването и пречистването на водата, както и превръщането ѝ в питейна.

"ППЛАНИСФЕРА" Я ИМА И В ULULE.

Участвай с нас в промяната, като се присъединиш към кампанията за споделено финансиране.