ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО - ОТ ПЪРВАТА ДО ПОСЛЕДНАТА ЧАША

Съхранението на водата е фундаментално за запазване на началното ѝ качество.
Затова сме избрали да използваме за опаковка полимер от ново поколение, способен да предотврати проникването на наличните във въздуха бактерии и вируси и да предпази водата от замърсяване от допир на пластмасови материали.

ПЛАСТМАСАТА
НИ ЗАЛИВА ОТ ВСЯКЪДЕ

Нашите опаковки са изработени от монополимер от последно поколение, 100% преработваем и характеризиращ се с почти петнадесет пъти по-ниско ниво на пластмасови частици спрямо обикновената опаковка от полиетилен терефталат и поликарбонат.

без
бактерии и вируси

без замърсяване
от пластмасови материали

100% преработваеми
опаковки

НИЕ ИМАМЕ ГРИЖА ЗА ВСИЧКО –
ДОРИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕТО

За да ограничим допълнително разпространението на отпадъци в околната среда, сме избрали ние да поемем грижата за преработката на употребения за опаковане материал. При доставка,събираме отпадъчните материали и ги въвеждаме в правилния процес на рециклиране.

"ППЛАНИСФЕРА" Я ИМА И В ULULE.

Участвай с нас в промяната, като се присъединиш към кампанията за споделено финансиране.