ПРИРОДАТА Е НАЙ-ЧИСТИЯТ ИЗВОР НА ВДЪХНОВЕНИЕ

Благодарение на внимателен процес на изследване и развитие сме създали „Алианте“ – иновативна технологична платформа, вдъхновена от фазите на земния цикъл: събирането на дъждовна вода, нейното просмукване в почвата и обогатяването ѝ с минерални соли, както и възвръщането на нейните чистота и жизненост. Затова „Алианте“ е във всяко отношение градски извор на свежа и изпълнена с живот вода. Платформата предвижда също постоянно наблюдение на качеството на водата и развита система за пречистване на въздуха, които гарантират непрекъснатото подаване на най-чиста вода в незамърсена среда.

ЛЕСНО КАТО ДА ПОРЪЧАШ ЧАША ВОДА

Платформата „Алианте“ е проектирана да поддържа самостоятелно връзка с диспенсъра „Планисфера“. Диспенсърът непрекъснато проверява нивото на водата, която се съдържа в него – когато запасите привършват, изпраща команда към „Алианте“, която приготвя избраната вода в реално време, като по този начин позволява лесно и бързо управление на снабдяването и дава сигурност, че пиете винаги най-прясна вода.

технология
4.0

без проникване
на въздух отвън

без проникване
на бактерии и вируси

сребърни
микрокомпоненти

НЕ,
НЕ Е ОБИЧАЙНИЯТ ДИСПЕНСЪР

Диспенсърът „Планисфера“, проектиран в сътрудничество с Multiphysix Lab, представлява иновативна система, която не позволява на външния въздух да влезе в досег с водата, като така я предпазва от замърсяване от допир на пластмасови материали и не допуска проникването на бактерии и вируси.

МАРКО

ТАУЗЕЛ

MULTIPHYSIX LAB

Multiphysix Lab е изследователска организация с нестопанска цел, която извършва дейност на италианска територия, за да помогне на предприятията да бъдат иновативни посредством употребата на нови технологии. В случая на „Планисфера“ изследователската дейност бе особено значима и приятна. Изпълнихме проект, имащ за цел разработването на диспенсър с нова концепция, който да е в състояние да гарантира запазване чистотата на водата до нейното подаване, следователно до консумирането ѝ.

"ППЛАНИСФЕРА" Я ИМА И В ULULE.

Участвай с нас в промяната, като се присъединиш към кампанията за споделено финансиране.